Hướng dẫn nguyên tắc giao dịch bạc sàn kim loại Thượng Hải SHFE

Sàn giao dịch kim loại quý trên thế giới như: Mumbai, Hong Kong, LME, NewYork, Thượng Hải đều có nguyên tắc giao dịch riêng. Giabac.net giới thiệu nguyên tắc giao dịch bạc sàn giao dịch Thượng Hải SHFE.
– Khối lượng thấp nhất cho 1 hợp đồng: 15 kg
– Đơn vị giao dịch: Nhân dân tệ/kg
– Biên độ: 3% ngày
– Hợp đồng tương lai: theo tháng, 12 tháng kế tiếp
– Thời gian giao dịch: 9 – 11g30, 13g30 – 15g theo giờ Thượng Hải
– Thời gian giao hàng: 5 ngày kể từ ngày hợp đồng giao dịch.
– Thông số kỹ thuật: Bạc theo tiểu chuẩn quốc gia GB/T 4135-2002 IC-Ag99.99, không thấp hơn 99.99%
– Địa điểm giao hàng: Kho hàng do SHFE xác nhận
– Tiền ký quỹ: tối thiểu 4% giá trị hợp đồng
– Khối lượng hàng: tối thiểu 30 kg
P/S: giabac.net cập nhật giá bạc sàn SHFE trang chủ là hợp đồng tương lai của 3 tháng, đồng thời quy đổi ước lượng theo tỷ giá đồng Nhân dân tệ để người đọc dễ theo dõi giá thị trường theo VNĐ. Giá bạc giao dịch sẽ được cập nhật theo thời gian thực 60 phút/lần.
Bạn đồng ý sử dụng cookie?