30 minutes delayed 2021-05-07 02:30:00
Contract Last Chg Open Interest Volume Turnover Bid-Ask Pre-clear Open Low High Lastv Comment
ag2105 5657 157 5268 216 18199290 5416/5700 5500 5566 5540 5680 【tick】
ag2106 5672 180 379388 537784 45540566625 5671/5672 5492 5564 5550 5696 【tick】
ag2107 5685 171 60434 90105 7649058555 5682/5687 5514 5571 5567 5710 【tick】
ag2108 5704 174 45834 30432 2590466685 5693/5707 5530 5591 5582 5725 【tick】
ag2109 5721 182 22945 12694 1084838805 5717/5728 5539 5621 5600 5742 【tick】
ag2110 5740 182 4974 5910 506216100 5702/5740 5558 5625 5613 5759 【tick】
ag2111 5751 178 3452 2502 214992750 5729/5756 5573 5651 5630 5776 【tick】
ag2112 5770 181 108808 67864 5841424140 5770/5775 5589 5662 5647 5798 【tick】
ag2201 5791 175 198 54 4651290 5750/5829 5616 5684 5663 5807 【tick】
ag2202 5800 210 170 33 2853375 5488/5870 5590 5707 5707 5800 【tick】
ag2203 5822 184 128 38 3303960 5800/5833 5638 5731 5710 5841 【tick】
ag2204 5832 174 31 33 2867895 5600/5840 5658 5709 5709 5833 【tick】

Ghi chú:
Nguyên tắc giao dịch bạc hạt nguyên liệu sàn giao dịch Thượng Hải SHFE.
- Khối lượng thấp nhất cho 1 hợp đồng: 15 kg
- Đơn vị giao dịch: Nhân dân tệ/kg
- Biên độ: 3% ngày
- Hợp đồng tương lai: theo tháng, kỳ hạn 12 tháng liên tiếp
- Thời gian giao dịch: 9 - 11g30, 13g30 - 15g theo giờ Thượng Hải
- Thời gian giao hàng: 5 ngày kể từ ngày hợp đồng giao dịch.
- Thông số kỹ thuật: Bạc theo tiểu chuẩn quốc gia GB/T 4135-2002 IC-Ag99.99, không thấp hơn 99.99%
- Địa điểm giao hàng: Kho hàng do SHFE xác nhận
- Tiền ký quỹ: tối thiểu 4% giá trị hợp đồng
- Khối lượng hàng: tối thiểu 30 kg
P/S: giabac.net cập nhật giá bạc sàn SHFE tại trang chủ là hợp đồng tương lai của 3 tháng, đồng thời quy đổi ước lượng theo tỷ giá đồng Nhân dân tệ để người đọc dễ theo dõi giá thị trường theo VNĐ. Giá bạc giao dịch sẽ được cập nhật theo thời gian thực 60 phút/lần.

Hotline: 090.279.67.87