30 minutes delayed 2020-07-14 14:41:43
Contract Last Chg Open Interest Volume Turnover Bid-Ask Pre-clear Open Low High Lastv Comment
ag2007 4520 53 1762 36 2437860 4351/4820 4467 4526 4510 4526 【tick】
ag2008 4535 45 10046 5181 353338575 4534/4537 4490 4538 4503 4598 【tick】
ag2009 4544 69 8554 17901 1224475560 4543/4546 4475 4546 4514 4609 【tick】
ag2010 4553 66 46588 93031 6381090015 4553/4554 4487 4567 4524 4621 【tick】
ag2011 4563 59 28568 36608 2516828670 4562/4564 4504 4567 4535 4630 【tick】
ag2012 4575 60 551624 1231737 84894587190 4575/4576 4515 4582 4546 4643 1 【tick】
ag2101 4587 63 53599 19145 1323397605 4587/4588 4524 4597 4559 4655 【tick】
ag2102 4591 58 18023 15369 1062043860 4591/4593 4533 4596 4562 4657 【tick】
ag2103 4598 60 365 36 2496225 4600/4604 4538 4635 4585 4659 【tick】
ag2104 4597 25 360 27 1865535 4601/4609 4572 4635 4584 4660 【tick】
ag2105 4598 40 824 92 6374610 4600/4608 4558 4630 4580 4669 【tick】
ag2106 4631 46 1120 842 58731060 4627/4631 4585 4632 4603 4693 【tick】

Ghi chú:
Nguyên tắc giao dịch bạc hạt nguyên liệu sàn giao dịch Thượng Hải SHFE.
- Khối lượng thấp nhất cho 1 hợp đồng: 15 kg
- Đơn vị giao dịch: Nhân dân tệ/kg
- Biên độ: 3% ngày
- Hợp đồng tương lai: theo tháng, kỳ hạn 12 tháng liên tiếp
- Thời gian giao dịch: 9 - 11g30, 13g30 - 15g theo giờ Thượng Hải
- Thời gian giao hàng: 5 ngày kể từ ngày hợp đồng giao dịch.
- Thông số kỹ thuật: Bạc theo tiểu chuẩn quốc gia GB/T 4135-2002 IC-Ag99.99, không thấp hơn 99.99%
- Địa điểm giao hàng: Kho hàng do SHFE xác nhận
- Tiền ký quỹ: tối thiểu 4% giá trị hợp đồng
- Khối lượng hàng: tối thiểu 30 kg
P/S: giabac.net cập nhật giá bạc sàn SHFE tại trang chủ là hợp đồng tương lai của 3 tháng, đồng thời quy đổi ước lượng theo tỷ giá đồng Nhân dân tệ để người đọc dễ theo dõi giá thị trường theo VNĐ. Giá bạc giao dịch sẽ được cập nhật theo thời gian thực 60 phút/lần.

Hotline: 090.279.67.87