30 minutes delayed 2019-08-22 02:30:00
Contract Last Chg Open Interest Volume Turnover Bid-Ask Pre-clear Open Low High Lastv Comment
ag1909 4162 -18 758 28 1753380 4066/4276 4180 4162 4162 4190 【tick】
ag1910 4196 5 328 24 1510470 4076/4284 4191 4193 4193 4196 【tick】
ag1911 4202 0 142 4 252090 4106/4296 4202 4201 4201 4202 【tick】
ag1912 4220 8 1201200 587042 37101214140 4219/4220 4212 4208 4196 4228 【tick】
ag2001 4224 -10 1588 1352 85741380 4150/4246 4234 4220 4217 4235 【tick】
ag2002 4245 6 175276 19440 1236170040 4242/4250 4239 4232 4222 4255 【tick】
ag2003 4247 9 432 6 382290 4026/4449 4238 4240 4240 4256 【tick】
ag2004 4272 16 73770 11184 715146090 4240/4278 4256 4251 4243 4281 【tick】
ag2005 4261 -1 180 10 639090 4068/4280 4262 4260 4260 4261 【tick】
ag2006 4285 5 59690 7228 463389930 4280/4291 4280 4280 4264 4295 【tick】
ag2007 4294 -10 154 4202/4320 4304 【tick】
ag2008 4303 -5 34 16 1033260 4271/4338 4308 4301 4301 4317 【tick】

Ghi chú:
Nguyên tắc giao dịch bạc hạt nguyên liệu sàn giao dịch Thượng Hải SHFE.
- Khối lượng thấp nhất cho 1 hợp đồng: 15 kg
- Đơn vị giao dịch: Nhân dân tệ/kg
- Biên độ: 3% ngày
- Hợp đồng tương lai: theo tháng, kỳ hạn 12 tháng liên tiếp
- Thời gian giao dịch: 9 - 11g30, 13g30 - 15g theo giờ Thượng Hải
- Thời gian giao hàng: 5 ngày kể từ ngày hợp đồng giao dịch.
- Thông số kỹ thuật: Bạc theo tiểu chuẩn quốc gia GB/T 4135-2002 IC-Ag99.99, không thấp hơn 99.99%
- Địa điểm giao hàng: Kho hàng do SHFE xác nhận
- Tiền ký quỹ: tối thiểu 4% giá trị hợp đồng
- Khối lượng hàng: tối thiểu 30 kg
P/S: giabac.net cập nhật giá bạc sàn SHFE tại trang chủ là hợp đồng tương lai của 3 tháng, đồng thời quy đổi ước lượng theo tỷ giá đồng Nhân dân tệ để người đọc dễ theo dõi giá thị trường theo VNĐ. Giá bạc giao dịch sẽ được cập nhật theo thời gian thực 60 phút/lần.

Hotline: 090.279.67.87