30 minutes delayed 2021-01-28 00:41:43
Contract Last Chg Open Interest Volume Turnover Bid-Ask Pre-clear Open Low High Lastv Comment
ag2102 5209 -43 76567 147472 11435614665 5208/5209 5252 5175 5097 5220 【tick】
ag2103 5234 -31 51417 27657 2154477645 5233/5235 5265 5203 5121 5247 【tick】
ag2104 5253 -34 51476 23229 1815912735 5253/5255 5287 5218 5142 5266 【tick】
ag2105 5273 -31 42529 58153 4561335060 5272/5273 5304 5247 5157 5286 【tick】
ag2106 5285 -33 431340 736571 57928138710 5284/5285 5318 5246 5169 5297 【tick】
ag2107 5303 -19 21350 13975 1103325675 5302/5304 5322 5256 5189 5313 【tick】
ag2108 5314 -10 883 2320 183699780 5313/5315 5324 5255 5189 5325 【tick】
ag2109 5342 -15 416 154 12226830 5333/5340 5357 5287 5233 5342 【tick】
ag2110 5349 -29 163 50 3974670 5340/5349 5378 5306 5250 5349 【tick】
ag2111 5370 -32 102 21 1679340 5362/5375 5402 5325 5285 5370 【tick】
ag2112 5370 -34 1989 533 42571125 5370/5376 5404 5350 5267 5383 【tick】
ag2201 5390 -9 25 254 20298690 5380/5397 5399 5318 5297 5390 【tick】

Ghi chú:
Nguyên tắc giao dịch bạc hạt nguyên liệu sàn giao dịch Thượng Hải SHFE.
- Khối lượng thấp nhất cho 1 hợp đồng: 15 kg
- Đơn vị giao dịch: Nhân dân tệ/kg
- Biên độ: 3% ngày
- Hợp đồng tương lai: theo tháng, kỳ hạn 12 tháng liên tiếp
- Thời gian giao dịch: 9 - 11g30, 13g30 - 15g theo giờ Thượng Hải
- Thời gian giao hàng: 5 ngày kể từ ngày hợp đồng giao dịch.
- Thông số kỹ thuật: Bạc theo tiểu chuẩn quốc gia GB/T 4135-2002 IC-Ag99.99, không thấp hơn 99.99%
- Địa điểm giao hàng: Kho hàng do SHFE xác nhận
- Tiền ký quỹ: tối thiểu 4% giá trị hợp đồng
- Khối lượng hàng: tối thiểu 30 kg
P/S: giabac.net cập nhật giá bạc sàn SHFE tại trang chủ là hợp đồng tương lai của 3 tháng, đồng thời quy đổi ước lượng theo tỷ giá đồng Nhân dân tệ để người đọc dễ theo dõi giá thị trường theo VNĐ. Giá bạc giao dịch sẽ được cập nhật theo thời gian thực 60 phút/lần.

Hotline: 090.279.67.87