30 minutes delayed 2019-10-18 15:00:00
Contract Last Chg Open Interest Volume Turnover Bid-Ask Pre-clear Open Low High Lastv Comment
ag1911 4293 27 338 54 3480660 4157/4336 4266 4301 4251 4331 【tick】
ag1912 4302 22 959288 1288274 83216812530 4302/4303 4280 4304 4286 4331 【tick】
ag2001 4323 27 2366 1778 115160220 4312/4323 4296 4320 4300 4341 【tick】
ag2002 4328 25 234210 168356 10937087490 4328/4330 4303 4329 4312 4355 【tick】
ag2003 4332 27 496 6 390510 4284/4392 4305 4340 4332 4345 【tick】
ag2004 4354 27 174260 41108 2686299090 4344/4355 4327 4355 4337 4380 【tick】
ag2005 4373 32 284 168 11001390 4309/4394 4341 4348 4348 4375 【tick】
ag2006 4373 21 97180 28576 1875528660 4372/4376 4352 4381 4360 4401 【tick】
ag2007 4385 23 176 2 131550 4380/4421 4362 4385 4385 4385 【tick】
ag2008 4410 26 694 42 2774820 4391/4409 4384 4411 4394 4433 【tick】
ag2009 4396 -3 82 18 1190340 4397/4446 4399 4402 4396 4430 【tick】
ag2010 4416 16 42 6 398730 4387/4451 4400 4459 4416 4459 【tick】

Ghi chú:
Nguyên tắc giao dịch bạc hạt nguyên liệu sàn giao dịch Thượng Hải SHFE.
- Khối lượng thấp nhất cho 1 hợp đồng: 15 kg
- Đơn vị giao dịch: Nhân dân tệ/kg
- Biên độ: 3% ngày
- Hợp đồng tương lai: theo tháng, kỳ hạn 12 tháng liên tiếp
- Thời gian giao dịch: 9 - 11g30, 13g30 - 15g theo giờ Thượng Hải
- Thời gian giao hàng: 5 ngày kể từ ngày hợp đồng giao dịch.
- Thông số kỹ thuật: Bạc theo tiểu chuẩn quốc gia GB/T 4135-2002 IC-Ag99.99, không thấp hơn 99.99%
- Địa điểm giao hàng: Kho hàng do SHFE xác nhận
- Tiền ký quỹ: tối thiểu 4% giá trị hợp đồng
- Khối lượng hàng: tối thiểu 30 kg
P/S: giabac.net cập nhật giá bạc sàn SHFE tại trang chủ là hợp đồng tương lai của 3 tháng, đồng thời quy đổi ước lượng theo tỷ giá đồng Nhân dân tệ để người đọc dễ theo dõi giá thị trường theo VNĐ. Giá bạc giao dịch sẽ được cập nhật theo thời gian thực 60 phút/lần.

Hotline: 090.279.67.87