– Mua bán trao đổi bạc nguyên liệu và kim loại quý khác

– Mua bán nguyên phụ liệu ngành kim hoàn.

– Mua bán trang sức Nam, nữ: trang sức kim cương, trang sức đá quý, trang sức bạc, trang sức vàng bạc.

Mua bán bạc

Mua bán bạc bi 99.9; bạc bi 99.99

Mua bán Rhodium

Mua bán bạc dung dịch xi Rhodium, kim loại Rhodium

Mua bán bạc

Mua bán, trao đổi bạc phân kim

Mua bán Platinum

Mua bán các loại Platium tinh khiết

Mua bán Bạc nitrate

Mua bán bạc nitrate tinh khiết và công nghiệp, nano bạc

Mua bán bạc cũ

Mua bán, thu đổi các loại trang sức cũ

Mua bán bạc

Mua bán gia công các loại thanh bạc xi mạ…

Mua bán Palladium

Mua bán kim loại Palladium tinh khiết, dung dịch xi lót Palladium, giá bá cấm …