Chính sách đặt hàng và giao hàng:

a. Chính sách đặt hàng:

  • Giá bán sản phẩm chưa bao gồm các phí, thuế phát sinh trong quá trình vận chuyển thông quan về Việt Nam và chưa bao gồm phí vận chuyển nội địa giao hàng trong lãnh thổ Việt Nam.
  • Hình thức thanh toán:

+ Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

b. Chính sách giao hàng:

  • Thời gian giao hàng: Từ 8 (tám) đến 45 (bốn mươi lăm) ngày tùy theo điều kiện địa lý, vận chuyển và được ước tính trong thông tin đơn hàng cho Khách hàng.
  • Cam kết giao hàng: chỉ cam kết ước tính thời gian giao hàng, thời gian giao hàng thực tế có thể chênh lệch tùy thuộc vào hàng hóa, điều kiện nhập khẩu, các yếu tố địa lý, thời tiết.
  • Trong trường hợp quá 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ thời gian giao hàng dự kiến, nếu chưa thể thực hiện giao hàng cho khách hàng thì sẽ hoàn tiền 100% giá trị đơn hàng cho khách hàng, trừ các trường hợp thuộc sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, lũ lụt, tranh chấp thương mại, lãnh công, thiếu thốn về nguyên vật liệu, …