Giá 1 cây bạc (lượng), 1 chỉ bạc hôm nay

Giá bạc tăng mạnh trong tháng 8, hiện nay giá bạc thế giới đang giao dịch ở mức 18,35 USD/ounce. Tương đương giá bạc thế giới 1 lượng khoảng 516,000 VNĐ (còn gọi là 1 cây bạc) với trọng lượng là 37,5 gram. 1 cây bạc = 10 chỉ bạc, 1 chỉ bạc = 516,000/10= 51,600 VNĐ.
Giá 1 cây bạc tại Việt Nam có cao hơn khoảng 34,000 VNĐ; tương đương 1 lượng bạc là 540,000 VNĐ, 1 chỉ bạc là 54,000 VNĐ.
Giá bạc thế giới có xu hướng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian cuối năm do nhu cầu sử dụng gia tăng tại Ấn Độ, Trung Quốc, .... khi vào mùa Lễ hội và mùa cưới.

Hotline: 090.279.67.87