Nhận hỗ trợ đăng tin mua bán Ký gửi cập nhật hàng ngày, hàng giờ, hoàn hoàn toàn miễn phí 100%. Quý khách mua bán ký gửi chịu trách nhiệm về giá trị, số lượng, chất lượng hàng hóa mà mình ký gửi. Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ. 
Thứ 7, Chủ nhật không giao dịch.
Trân trọng !

Hotline: 090.279.67.87