Giá bạc thế giới được hiển thị trên trang giabac.net dựa trên các công cụ tài chính (OTC) và hợp đồng tương lai (CFD). Giá bạc thị trường của chúng tôi nhằm cung cấp cho bạn như một tài liệu tham khảo, không phải là cơ sở để đưa ra quyết định giao dịch mua bán.
Giá bạc: là sản phẩm do thương hiệu Lá ngọc Cành vàng cung cấp, báo giá tại website, Quý khách vui lòng liên hệ chốt giá, khối lượng tại thời điểm giao dịch.
Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, và chi phí vận chuyển, . . . 
Thứ 7 và Chủ nhật không giao dịch.
Trân trọng !

Hotline: 090.279.67.87