Mua bán phế liệu kim hoàn

Mua bán phế liệu kim hoàn, nữ trang các loại: 14k, 18k, 24k, 99.9, 99.99 theo giá thị trường.
Giá mua theo tỷ lệ % giá giao dịch thế giới.

Hotline: 090.279.67.87