Mua bán phế liệu kim hoàn

Mua bán phế liệu kim hoàn, nữ trang các loại: 14k, 18k, 24k, 99.9, 99.99 theo giá thị trường.
Mua bán trang sức bạc cũ, bạc 925, bạc 95, bạc 96, bạc 75, bạc 999, bạc 99.99, bạc phân kim.
Giá mua theo tỷ lệ % giá giao dịch thế giới.

Hotline: 090.279.67.87