Hóa chất kim hoàn

Chuyên cung cấp hóa chất các loại ngành kim hoàn:
- Hóa chấy tẩy, xi mạ, hàn, bảo vệ bề mặt sản phẩm nữ trang.

Hotline: 090.279.67.87